Wie is Wie
Image default
Dienstverlening

Outplacement is weer in

Outplacement was in de jaren 80 vooral een instrument dat werd ingezet voor het begeleiden van ontslagen werknemers. Ook toen werd outplacement, na onderhandelingen met de werkgever, opgenomen in een vaststellingsovereenkomst; een overeenkomst waarin de voorwaarden voor het vertrek van de werknemer zijn vastgelegd. Tegenwoordig wordt outplacement steeds vaker ingezet om een verandering in iemands loopbaan te bewerkstelligen. Lees hier meer.

Daar waar het vroeger heel normaal was dat iemand zijn hele leven bij één en dezelfde werknemer bleef werken, komt dit vandaag de dag eigenlijk nauwelijks meer voor. Werknemers moeten nu veel meer anticiperen op veranderingen op de arbeidsmarkt en ook de veranderingen in het ontslagrecht van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat het niet langer vanzelfsprekend is dat een baan voor het leven is. Ook outplacementbureaus zien dat werknemers steeds vaker van baan verwisselen, zij danken er zelfs een belangrijk deel van hun bestaansrecht aan. Via outplacement wordt een werknemer immers geholpen aan een nieuwe baan elders. Veelal wordt er bij ontslag van een werknemer een overeenkomst opgemaakt waarin ook het recht op begeleiding door een Carrierepoort outplacementbureau is opgenomen. Wat dat betreft is er sinds de jaren 80 eigenlijk niet zoveel veranderd.

Wat wel is veranderd is de manier waarop outplacement wordt ingezet door deelnemers. Tegenwoordig wordt er eerst uitgebreid georiënteerd op de arbeidsmarkt en de wensen van de werknemer daarop. Outplacement start daarom vaak met een loopbaanoriëntatie waarin de wensen en mogelijkheden van de werknemer eerst goed in kaart worden gebracht. Tijdens zo’n loopbaantraject worden sturingsmechanismen en drijfveren blootgelegd en wordt er middels voorkeur en haalbaarheid vastgelegd welke loopbaanopties reel zijn. Soms komt daar een verassend loopbaanadvies uit, soms ook niet. Het is in ieder geval nuttig voor de werknemer om inzichten te krijgen. Outplacementtrajecten worden in Nederland vooral uitgevoerd door professionele outplacementbureaus die zijn aangesloten bij de OVAL (organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan).

http://carrierepoort.nl/