Wie is Wie
Image default
Tuin en buitenleven

De Herplantplicht

Nederland doet er veel aan om ervoor te zorgen dat er genoeg bomen zijn. Nederland is immers gek op de natuur. Om ervoor te zorgen dat er na het kappen van bomen wel genoeg bomen overblijven is er sinds 2017 de herplantplicht. Deze wet zorgt erdoor dat bedrijven na het kappen van bomen ervoor moeten zorgen dat er genoeg bomen voor terug komen. Binnen 3 jaar moet het bedrijf dat gekapt heeft evenveel bomen terug planten. De kwaliteit van de planting moet even goed zijn als de bomen die gekapt zijn. Voordat er gekapt wordt moet het plan eerst worden goedgekeurd door de provincie.

Houtkap

Het hout wordt voor verschillende doeleindes gebruikt. Zo kun je denken het maken van meubels zoals een boomstamtafel. Het hout wordt ieder jaar gekapt door verschillende bedrijven. Ook staatbosbeheer kapt hout. Staatsbosbeheer is een instantie in Nederland die 237.000 ha natuur beschermt in Nederland. Hoewel bomen belangrijk zijn voor het milieu is het kappen van hout niet altijd slecht.

Noodzakelijk kappen

Kappen is in sommige gevallen noodzakelijk en dan zelfs goed voor het milieu. Een reden kan zijn dat door de kap van bomen er ruimte komt voor andere bomen. Dit helpt bij aan de biodiversiteit van het bos. Als er namelijk te veel dezelfde bomen staan dan kan dit zorgen voor een ontwricht ecosysteem. Soms moet er gekapt worden om de veiligheid te waarborgen. Zieke bomen kunnen instabiel zijn waardoor ze zomaar kunnen omvallen. Daarom worden ze gekapt om dit te voorkomen. Als laatste kan staatbosbeheer door het kappen van bomen zorgen voor een duurzame houtproductie. Het hout dat door Staatsbosbeheer gekapt wordt krijgt een FSC keurmerk. Zo weten kopers dat ze verantwoord hout kopen. De opbrengsten van dit hout worden weer gestoken in het behoudt van het bos.

https://www.boomstamtafel.be/